• Join us on Discord! To get all the info you may need click here!

Bạn bè việt

pinky

Forum Wizard
Chào bạn,

Bạn bè thân mến tại Việt Nam:

Để chơi trên máy chủ, bạn phải sử dụng một mật khẩu.

Nếu bạn muốn chơi trên máy chủ, xin vui lòng gửi bài trả lời ở đây. Sử dụng Google dịch để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh để chúng tôi hiểu.

Cảm ơn bạn.

leo lét

https://www.google.com/webhp?hl=en&ictx ... etnamese&*

=================================

Hello,

Dear Friends in Vietnam:

To play on the server you must use a password.

If you wish to play on the server, please post a reply here. Use Google translator to translate from Vietnamese to English so that we understand.

Thank you.

pinky
 

michuneo

Normal Poster
cầu thủ Việt Nam thân mến,
Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy trên chiến trường sớm, các bạn là người chơi công bằng và chúng tôi nhớ anh!

///

Dear Vietnamese players,
I hope we will see on the battlefield soon, you guys are fair players and we miss you!

Grizzly ;)
 
Top