• We've said goodbye to 2018, take a look at some of our stats from the past year! Click here

Bạn bè việt

pinky

Forum Wizard
#1
Chào bạn,

Bạn bè thân mến tại Việt Nam:

Để chơi trên máy chủ, bạn phải sử dụng một mật khẩu.

Nếu bạn muốn chơi trên máy chủ, xin vui lòng gửi bài trả lời ở đây. Sử dụng Google dịch để dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh để chúng tôi hiểu.

Cảm ơn bạn.

leo lét

https://www.google.com/webhp?hl=en&ictx ... etnamese&*

=================================

Hello,

Dear Friends in Vietnam:

To play on the server you must use a password.

If you wish to play on the server, please post a reply here. Use Google translator to translate from Vietnamese to English so that we understand.

Thank you.

pinky
 

michuneo

Normal Poster
#2
cầu thủ Việt Nam thân mến,
Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy trên chiến trường sớm, các bạn là người chơi công bằng và chúng tôi nhớ anh!

///

Dear Vietnamese players,
I hope we will see on the battlefield soon, you guys are fair players and we miss you!

Grizzly ;)
 
Top